NOVOSTI

Poziv na radionicu dokumentarnog filma tijekom VFF, 9-13.07. 2008

Restart media centar iz Zagreba i Fundacija  Ruikina kua pozivaju sve zainteresirane da se prijave na radionicu dokumentarnog filma kojae se odravati od 9. do 13. srpnja 2008.za vrijeme odravanja 2. Vukovar Film Festivala.

Radionica je kombinacija teorijskog i praktinog dijela gdje e svaki/a polaznik/ca moi osobno raditi s kamerom, reirati i montirati snimljeni materijal.

'Polaznici/cee naradionici nauiti osnove snimanja kamerom i montiranja filma, uvest emo ih u‘dokumentarno razmiljanje’, nauiti planirati, istraivati te reiratidokumentarni film. Posebnu panju posveujemo razradama tema koje dovodimo dostadija za izradu dokumentarnog filma. elja nam je u fokus staviti lokalneteme vane za same participante',naglaavaju osnovni program predavai iz Restarta.

Radionica e se svih pet dana odravati od 10.00 do 17.00sati u Ruikinoj kui, a u 17.00 sati poinje redovni dokumentarni program festivala,koji emo sutradan zajedniki analizirati. Neke naslove i uz prisustvo samihautora. To je izuzetna prilika da iz prve ruke ujemo iskustva rada nadokumentarnom filmu poznatih hrvatskih redatelja.

Zbogogranienog broja mjesta, na radionicu se potrebno i prijaviti. Prijavnica senalazi na Internet stranici www.restarted.hr koju je potrebno popuniti i poslati na adresu sasa@restarted.hr Zaradionicu nije potrebno nikakvo predznanje.

Voditelji su iskusnii viestruko nagraivani predavai i predavaice Ana Human, Branko Vilus,Neboja Slijepevi i Oliver Serti.

Radionica dokumentarnog filma uvod je u Malu kolu dokumentarnog filma u Vukovaru koja bi bila kontinuirani godinji program u suradnji s Ruikinom kuom, a time i baza za budue filmae.

RESTART je udruga koja se bavi filmskom produkcijom, edukacijom, izdavatvom, distribucijom itehnikom pomoi za izradu i promociju socijalno-angairanog videa idokumentarnog filma. Fokus naeg rada je obrazovanje za koritenje videa zapromociju aktivizma, ljudskih prava i nezavisne kulture. www.restarted.hr

Program je proveden kroz platformu Clubture i u suradnji s iStyle i Apple.


www.vukovarfilmfestival.com 

www.fundacijaruzickinakuca.hr

//01.07.2008