NOVOSTI

Ako padne kia...

...elem, ako je kia, snijeg, tua, jak vjetar ili bilo to drugo zbog ega se ne daju gledati filmovi, isti e biti prikazani u Ruikinoj kui, dvjestotinjak metara dalje, tonije u Strossmayerovoj 25. Dvorana ima oko 300 mjesta to je priblino kapacitetu lepa. Ili teglenice, kako si ko uzme...

//08.07.2008