Organizator

Organizatori Vukovar film festivala - festivala podunavskih zemalja su Discovery film, grad Vukovar i Hrvatski dom Vukovar

DISCOVERY FILM

utemeljen je 1990. godine u Vukovaru. Naša djelatnost je filmska distribucija. U dosadašnjih 17 godina etablirali smo se kao sinonim za kvalitetan film, prepoznat od struke, ali i publike, kod koje mnogi naši filmovi imaju kultni status. Naš kino i video program obuhvaćaju filmovi iz kinematografija cijelog svijeta.

Dosadašnji projekti: Revija azijskog filma, Revija dokumentarnog filma, Filmofilija, Otvori oči i slušaj.

Zapaženija filmografija: Vraćam se, Planina Brokeback, Pričaj s njom, Bande New Yorka, Zapravo ljubav, Izgubljeni u prijevodu, 21 gram, Fahrenheit 9/11, Ničija zemlja, Mi nismo anđeli 1 i 2, Kajmak i marmelada, Vječni sjaj nepobjedivog uma, Kuća letećih bodeža, Goodbye Lenin, Moje grčko vjenčanje,  Heroj, Dvije sestre za kralja, Ruska obećanja.

ww.discoveryfilm.hr

 

GRAD VUKOVAR

smješten u sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske, na ušću Vuke u Dunav, u zagrljaju Slavonije i Srijema. Vukovar je dar svojih rijeka. Grad čudesnog suglasja europski snažnog, drevnog, širokog i širokogrudnog Dunava te zavičajne Vuke; ćudljive, prepuštene ravnici, naravi prirode i slavonskom podneblju.

Vukovar je  sjedište Vukovarsko-srijemske županije.

www.turizamvukovar.hr

www.vukovar.hr/

 

Hrvatski dom Vukovar

Odlukom Gradskoga vijeća od 15. veljace 2008. godine osniva se Ustanova u Kulturi Hrvatski dom Vukovar. Zbog javnosti svoga djelovanja, a na preporuku nadležnog Ministarstva, ona mijenja naziv u Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru, J. J. Strossmayera 20 u Hrvatskom domu. Objekt Ružičkine kuće postaje sastavni dio novoosnovane Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar.

www.hrvatskidomvukovar.hr